VICKS SINEX ALOE A EUKALYPTUS 0,5 MG/ ML NAS SPR SOL 1X15ML/7

Kód: 2506609 Produktové číslo: 5410076294336 SUKL: 0165064 ATC skupina: R01AA05 Popis: Nosní léčiva
nosní prej

Žádné hodnocení.
Výrobce: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
Zlevněno z 108 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 89 Kč , plus doprava
 

VICKS SINEX ALOE A EUKALYPTUS 0,5 MG/ ML NAS SPR SOL 1X15ML/7

Vždy používejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus přesně podle pokynů svého lékárníka nebo lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Doporučená dávka je:

  • Dospělí a děti starší 10 let: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.
  • Děti 6-10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.
  • Děti do 6 let: nepoužívat.

Nepřekračujte doporučenou dávku.

Návod: 1.Odstraňte kryt. Držte lahvičku s nosním aplikátorem svisle v nosní dírce. Druhou nosní dírku stisknutím uzavřete. 2.Vstříkněte dávku a současně zhluboka vdechněte nosem. Opakujte totéž do druhé nosní dírky. 3.Dospělí a děti nad 10 let mohou opakovat krok 1-2 ještě jednou, je-li třeba. 4.Očistěte nosní aplikátor vlhkou čistou látkou a ihned po aplikaci nasaďte kryt zpět.

CO JE SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus je nosní sprej, který se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s rýmou nebo zánětem nosních dutin. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává 6-8 hodin.

Používáte-li i jiné přípravky Vicks, přečtěte si před použitím pozorně jejich příbalové informace.

Další informace

JAK SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte do 25 °C.

Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za značkou EXP. Ukončení doby použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Přípravek je volně prodejný. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus vypadá a co obsahuje toto balení

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus je dodáván v lahvičce s dávkovací pumpičkou.

Balení obsahuje skleněnou lahvičku jantarové barvy s bílou pumpičkou navrchu. Lahvička obsahuje 10 nebo 15 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Strasse 40-50

D-65824

Schwalbach am Taunus

Německo

Výrobce

Procter and Gamble Manufacturing GmBH

Procter & Gamble Strasse 1 64521 Gross-Gerau

Německo

Složení DOPLNÍ MÍSTNÍ TÝM

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus musíte používat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus obsahuje

Léčivou látkou je oxymetazolin-hydrochlorid 0,5 mg/ml.

Pomocné látky jsou: Sorbitol, dihydrát natrium-citrátu, tyloxapol, roztok chlorhexidin-diglukonátu, kyselina citrónová, suchý aloový extrakt, roztok benzalkonium-chloridu, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, cineol, dihydrát dinatrium-edetátu, karvon, hydroxid sodný, čištěná voda (viz konec sekce 2 - benzalkonium-chlorid).

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakodynamické vlastnosti

  • Farmakoterapeutická skupina: sympatomimetika samotná.
  • ATC kód: R01AA05.

Oxymetazolin je přímo působící sympatomimetický amin. Působí na alfa-adrenergní receptory v cévách nosní sliznice, kde vyvolává vasokonstrikci a dekongesci. Nástup účinku nastává během několika minut a přetrvává 6-8 hodin.

Farmakokinetické vlastnosti

Při místní aplikaci na nosní sliznici nedochází ke klinicky významné absorpci oxymetazolinu.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Preklinická data získaná na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání a reprodukční toxicity neodhalila žádné riziko pro člověka. Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nebyl testován na genotoxicitu a kancerogenitu.

Preklinická data naznačují, že benzalkonium-chlorid může mít toxický vliv na řasinky, včetně ireversibilní imobility. Tento účinek je úměrný koncentraci a délce použití. Benzalkonium-chlorid také může vyvolat histopatologické změny nosní sliznice.

Upozornění

Nepoužívejte déle než 7 po sobě jdoucích dnů. Pokud je používání delší, Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus může způsobit ucpání nosu.

Zeptejte se svého lékaře, pokud se příznaky zhoršují nebo nezlepší po 3 dnech.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (objevují se u méně než 1 ze 100 lidí):

Kýchání, suchost nebo podráždění v nose, ústech nebo v hrdle.

Vzácné (objevují se u méně než 1 z 1000 lidí):

Úzkost, únava, podrážděnost, poruchy spánku u dětí, zrychlení srdeční akce, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, ucpaný nos, otok nosní sliznice, bolesti hlavy, nevolnost, návaly, vyrážka, poruchy vidění.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, než jste měl(a)

Kontaktujte ihned svého lékaře nebo nemocnici a vezměte lék s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte dále dle návodu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékárníka.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus užívat, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu: inhibitory monoaminooxidázy, které se užívají při léčbě Parkinsonovy nemoci a deprese. Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, pokud jste užíval/a tyto léky během minulých 2 týdnů, tricyklická antidepresiva - informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti depresi jako amitriptylin a imipramin, léky proti vysokému krevnímu tlaku- informujte svého lékaře před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, pokud užíváte bethanidin, debrisochin a guanethidin, protože jejich účinek se může snížit, lék proti Parkinsonově nemoci (bromokriptin) - léčba přípravkem Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus může být ovlivněna, pokud se tyto léky užívají současně.

Důležité informace o některých složkách přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus

Benzalkonium-chlorid (konzervans) je látka v přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, která může způsobit otok nosní sliznice, zejména při dlouhodobém užívání.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus je zapotřebí

Před zahájením léčby přípravkem Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus se poraďte se svým lékařem, pokud máte: vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, diabetes (cukrovku), poruchu funkce štítné žlázy.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus: jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus (viz sekce 6), jestliže užíváte (nebo jste užíval/a během minulých 2 týdnů) inhibitory monoaminooxidázy (užívají se k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo depresí), jestliže trpíte akutním srdečním onemocněním nebo srdečním astmatem, jestliže trpíte zvýšením nitroočního tlaku (zelený zákal s úzkým úhlem), jestliže vám byla operativně odstraněna hypofýza (podvěsek mozkový), jestliže máte zánět kůže nebo sliznice nosních dírek nebo máte v nose stroupky.

Nepodávejte dětem do 6 let.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus.

Během těhotenství a kojení je třeba opatrnosti při používání přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus.

S tímto zbožím kupují
KALOBA POR GTT SOL 1X50ML KALOBA POR GTT SOL 1X50ML Kód: 2137108
Zmírňuje příznaky akutních onemocnění dýchacích cest.
250 Kč*
ENZYCOL DNA tob.100+40 ENZYCOL DNA tob.100+40 Kód: 3309011
zajímavá novinka v boji s dnou
389 Kč*
CURAPROX CS 5460 2+1 CURAPROX CS 5460 2+1 Kód: 2746205
šetrný kartáček na zuby
235 Kč*
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.